שפר את רשת הסוכנים והמפיצים שלך

חברות OEM משתמשות ברשת מקומית של סוכנים ומפיצים כמייצגי החברה מול הלקוחות, וכתומכים של מנהלי המכירות. ייצוג מקומי טוב יותר יכול לשפר את נתוני המכירות ולהפחית את העלויות הישירות של כוח המכירות.

רשתות של סוכנים ומפיצים יכולות הבעיות הבאות:

  • עמלה גבוהה כתוצאה מחברות בין מנהל המכירות לסוכן המקומי, מה שמקשה עליהם לנהל משא ומתן רציני.
  • ייצוג לא מוצלח כתוצאה משמירה על אותם סוכנים לאורך זמן, גם לאחר שהחברה שינתה את אסטרטגיית המכירות.
  • תיעוד לקוי: חוזים שונים שנחתמים על ידי גורמי ייצוג שונים, חתימה על חוזים ללא NDA.
  • אין לסוכנים המקומיים מטרת מכירות מוגדרת, כך יש פחות הזדמנויות ופחות לקוחות חדשים.
  • איבוד הזדמנויות באזור.

ארגון הפעולות של רשת הסוכנים והמפיצים לפי מטרת מכירות גבוהה יותר עשוי להעלות את רמת המכירות. הפעולות הנכללות בשירות:

  • בחירת ייצוג מקומי במקרה הצורך, באזור בלי ייצוג או אזור שהייצוג בו דורש החלפה.
  • משא ומתן על עמלות וחוזים על מנת להגיע לחוזה עם עמלה נמוכה ומעודכנת.
  • סוכנים זקוקים לתכנון מטרת מכירות בדיוק מאותה סיבה שמנהלי מכירות זקוקים לכך, ותכנון זה יכול להיכלל בחוזה.
  • הערכות תקופתיות על מנת לבדוק את התפקוד של כל אחד מהנציגים.

בדרך כלל, נציגי מכירות מקומיים עובדים עם החברה ליותר זמן מאשר מנהלי מכירות עובדי החברה. מה שהופך את ההשקעה ברשת הסוכנים והמפיצים להכרחית. כל הפעילויות נעשות בתיאום עם מנהל המכירות באזור, ועם אסטרטגיית המכירות של החברה.