לאחזקת מספר חברות-בת במקומות שונים בעולם קיימות השפעות רבות ברמת מיסוי, תקורות, טיפול בדיני עבודה ותקורות אחרות.  אין צורך להקים ישות משפטית מקומית בכל מקום בו החברה פועלת. יומן אימפקט מספקת שירותי העסקה מלאים בעזרתם תוכל להתמודד עם כל הפעילויות הנחוצות לתפקוד במדינה הרלוונטית.  אנו מחזיקים ברשיון משרד הכלכלה להעסקת עובדים בישראל ומספקים את השירותים הבאים: שירותי שכר אנחנו מספקים שירותי שכר וראיית חשבון, הכוללים:
  • דו"חות מעסיק/עובד לרשויות המקומיות.
  • עיבוד הטפסים הרלבנטיים של המעסיק/העובד
  • תלושי שכר לעובדים ולחברה
  • תשלום משכורת נטו לחשבון הבנק של כל עובד
  • חישוב ותשלום הפרשות משכר לרשויות המקומיות
  • חישוב ותשלום כל ההטבות הסוציאליות והאישיות
תכניות הביטוח של המעסיקים/העובדים הן היבט נוסף הנכלל בשירותי השכר, ואנחנו יכולים לטפל בו בהתאם לבקשת החברה. ניהול נוכחות  ומשכורות בנוסף לשירותי השכר, מספקים את כל ענייני המנהלה שקשורים למשכורות: דיווחי נוכחות, ימי מחלה, חופשות, חגים וכדומה. אנו מטפלים בכל ענייני המיסוי, היערכות לסיום עבודה וכו. ייעוץ שכר הידע העשיר שלנו בשוק המקומי מאפשר לנו לתת שירותי ייעוץ בכל הנוגע לשכר. בדרך כלל, שירותי העסקה מהווים חלק גדול מתקציב הארגון. לעומת זאת, תכנית משכורות אחידה ובנויה היטב הכוללת הטבות עשויה להגביר את הפרודוקטיביות של החברה באמצעות שמירה על כוח עבודה מרוצה ומסור לאורך זמן. שירותים משרדיים במידת הצורך אנו מספקים את כל השירותים הקשורים בשכירת משרדים מקומיים ובכל השירותים הנוגעים בכך כמו קשר עם חברות תשתית מקומיות, ביטוח וכדומה ומסייעים בניהול התפעול בישראל.