שירותי העסקה

העסקה בישראל

לאחזקת מספר חברות-בת במקומות שונים בעולם קיימות השפעות רבות ברמת מיסוי, תקורות, טיפול בדיני עבודה ותקורות אחרות.

אין צורך להקים ישות משפטית מקומית בכל מקום בו החברה פועלת. יומן אימפקט מספקת שירותי העסקה מלאים בעזרתם תוכל להתמודד עם כל הפעילויות הנחוצות לתפקוד במדינה הרלוונטית.

 

העסקה בחו"ל

פעמים רבות חברה מסוימת תהסס להתחיל לפעול מחוץ למגרש הביתי שלה בגלל הצורך להעסיק עובדים ולתמוך בפעילות בחו"ל. פרט לכך, הטיפול בדרישות ובחוקים המקומיים בכל הנוגע להעסקה הוא מלאכה מסובכת, כרוכה בסיכונים ובמקרים מסוימים גם יקרה מאוד. שירותי ההעסקה פוטרים את הלקוח מבעיות אלה במהלך ההתפתחות העסקית של החברה בחו"ל. על כן, אין צורך להשהות את תכניות ההתרחבות בתואנה של בעיות התאמה, חוקים או מיסים.

יומן אימפקט מספקת שירותי העסקה בישראל עבור חברות בת אשר מתחילות את פעילותן בישראל. בנוסף, אנחנו מספקים שירותי העסקה לחברות שרוצות להעסיק עובדים מחוץ לאזורי הפעילות שלהן בעולם.