השמת חברי דירקטוריון

מתוקף תפקידם, לחברי מועצת המנהלים יש חשיבות עצומה בתפקוד החברה ובתהליך קבלת ההחלטות שלה. על כן, יש לבחור אותם בקפידה. תודות לידע שלנו בשוק המקומי ובשוק הגלובלי והניסיון שלנו בהנהלת חברות וצרכי כוח אדם, יש ביכולתנו לבחור את חברי הדירקטוריון המתאימים ביותר לחברה.

ליומן אימפקט יש גישה להרבה חברי דירקטוריון פוטנציאלים, הן מקשרינו בשוק המקומי, והן בזכות היותנו משויכים לקבוצת קורנרסטון ול-AESC. כך, תוך שימוש בידע המקצועי שלנו, נמצא את המועמד המתאים ביותר לעמוד בדירקטוריון.