ראיון והערכת מועמדים

Cornerstone Assessment Services

יתכן שלמועמד מסוים יש כישורים מעולים וניסיון עשיר, אך אם הוא לא מתאים לתרבות העבודה של החברה בה הוא מועסק, הקשר נידון להכשל. בשירותי ההשמה שלנו אנו מתמקדים בהתאמה לתפקיד, לחברה ולתרבות הארגונית של המעסיק ולא רק לכישוריו של המועמד עצמו. 

המומחים שלנו יוצרים גם פרופיל התאמה לתפקיד לפי צרכי המעסיק, באמצעותו הם יכולים לבדוק מדדים ספציפיים של התאמה בין המועמד לתפקיד במגוון כלי הערכה שנמצאים ברשותנו, מראיונות עומק ובדיקות רקע וממליצים, למבחנים ממוחשבים. אנו מייצרים צמונה אינטגרטיבית של המועמד והתאמתו לתפקיד על מנת למקסם את היכולת לצפות התאמה מוצלחת לתפקיד. 

למידע נוסף: http://www.cornerstone-group.com/services/assessments